xd Polski-Skill.pl - Z Nami Wyrobisz Skilla


Polski-Skill.pl - Z Nami Wyrobisz Skilla
Forum jest aktualnie zamknięte. Poniżej znajduje się powód podany przez administratora.
Jeszcze poczekajcie trochę nasi kochani członkowie społeczności PS :) dokańczamy to co zaczynamy czyli nasz powrót.
Maxer [GG:52060550] DeDe [GG:32592108]
Wszelkie pytania co do sieci oraz propozycje przed otwarciem kierujcie do nas.